etimesgut evden eve nakliyat Güncel Teknoloji Haberleri dijital pazarlama evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat

Tüp bebekte Devlet Katkısı 2016

Tüp bebekte Devlet Katkısı 2016

Çiftin hem aşılama keza de tüp bebek tedavisi amacıyla devlet yardımından faydalanabilmesi için Heyet Raporu alması gerekmektedir. Fakat bu raporu verme yetkisi olan kurumlar belirlidir. Aşılama ya da yumurtlama tedavisi (ovülasyon indüksiyonu) için SGK anlaşması olan özel hastaneler de rapor verebilirken tüp bebekTedavisinde devlet yardımı için sadece Üniversite Hastaneleri ve eğitim veren devlet hastaneleri rapor verebilmektedirler.

Bu konudaki en son yönetmelik şu kuralları getirmektedir:

1)-tüp bebek tedavisi öncesi işlemlerin 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından gün almamış kadınlara uygulanması durumunda bedelleri Kurumca karşılanır.

Alışılmış ovulasyon indüksiyonu

(1)-Her siklus (tedavi denemesi) için bayan hastalıkları ve doğum uzman hekiminin yer aldığı sağlık durumu kurulu raporu düzenlenecektir. Raporda, kaçıncı siklus olduğu belirtilecek ve zorunlu ilaçlar bayan hastalıkları ve doğum uzman hekimi tarafından reçete edilecektir.

(2)-Raporda; teşhis, uygulanacak çare, kullanılacak ilaçların jurnal ve azami dozları belirtilecektir.

(3)-En Fazla 2 (iki) siklus ve toplamda 3000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropin bedelleri Kurumca karşılanır. İki uygulamadan (siklus) sonra yapılan klasik ovulasyon indüksiyonu tedavisi için uygulanan gonadotropin bedelleri ödenmez.

(4)-Ovulasyon tetiklemesi için kullanılan Hcg (Human korionik gonadotropin) dozu, azami dozun dışında olup, 10000 üniteyi geçemez. Üriner Hcg kullanılması halinde rapor aranmaksızın reçete edilebilir.

İntra uterin inseminasyon ( Aşılama – IUI )

(1)-Tüp bebek tedavisi işlemleri için belirlenen kriterler, intrauterin inseminasyon (artifisiel inseminasyon – Aşılama ) için de geçerlidir.

(2)-Ovulasyon tetiklemesi için kullanılan Hcg (Human korionik gonadotropin) dozu, maksimum dozun dışarıda olup, 10000 üniteyi geçemez. Üriner Hcg kullanılması halinde rapor aranmaksızın reçete edilebilir.

Tüp bebek tedavisi işlemleri

Bir hastalığın tedavisi amacıyla uygulanan tüp bebek işlemleri

(1)-Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin diğer tıbbî bir yöntemle olası olmaması ve tıbben gerekli görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücresel vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak Kemik İliği Transplantasyon Merkezi yer alan üçüncü basamak afiyet hizmeti sunucuları sağlık durumu kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sıhhat kurulu raporuna dayanılarak yapılan tüp bebek tedavilerine ilişkin giderler Kurumca karşılanır.

(2)-Aileler, söz konusu sağlık durumu kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.

(3)-Tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçlar, laf konusu sıhhat kurulu raporuna istinaden tüp bebek tedavisinin yapıldığı üremeye muavin tedavi merkezi bayan hastalıkları bilirkişi hekimlerince yazılacaktır. Her bir tüp bebek denemesine ilişkin olarak toplamda 3000 üniteye değin kullanılacak gonadotropin bedelleri Kurumca karşılanır.

Öteki tüp bebek tedavisi işlemleri

(1)-Evli olmakla birlikte eşlerden herhangi birinin evlat edinilmiş çocukları hariç soybağı yerleşmiş sağ çocuğunun olmaması koşuluyla genel afiyet sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise bakmakla mesul olduğu karısının;

a) Yapılan tıbbî tedavileri ardından olağan tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve fakat yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık durumu kurulu raporu düzenlenmiş olması.

b) 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından gün almamış olması.

c) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden netice alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli afiyet hizmeti sunucusu afiyet kurulları tarafından belgelenmesi.

b) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması.

e) minimum beş yıldır genel afiyet sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde azami iki test ile sınırlı almak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavilerine ilişkin giderler Kurumca karşılanır.

(2)- Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.

(3)- Tüp bebek tedavisi için düzenlenecek afiyet kurulu raporu, bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde bevliye kliniği bulunmayan ancak, bevliye bilirkişi hekiminin konsültan olarak devir yaptığı, eğitim veren kadın-doğum hastaneleri dâhil) yer alan üçüncü basamak afiyet kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum bilirkişi hekimi ve bir bevliye uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenecektir. Sağlık Durumu kurulu raporlarında, hasta yaşı, kimlik bilgilerinin yanında, tanı, endikasyon, uygulanacak çare, kullanılacak ilaçların jurnal ve azami dozları da belirtilecektir.

(4)- Sağlık Durumu kurulu raporlarında, son üç yıl içinde öteki çare yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun belirtilmesi yeterli olup, ekinde veya raporda teşhise esas doküman ve bilgiler ayrıca aranmayacaktır. Ama bu belgelerin hasta dosyasında bulunması ve gerektiğinde ibraz edilmesi zorunludur. Ayrıca, evli çiftlerin çocuklarının olup olmadığı ile eşler için vukuatlı nüfus kayıt örneği, merkezde tutulan hasta dosyasında saklanacaktır.

(5)- SUT eki hap listelerinde yer elde etmek kaydıyla tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçlar, afiyet kurulu raporuna istinaden tüp bebek tedavisinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezi bayan hastalıkları uzman hekimlerince yazılacaktır.

(6)- Maksimum 2 (iki) siklus ve toplamda 6000 üniteye değin kullanılacak gonadotropin bedelleri Kurumca karşılanacaktır.

(7)- Tüp bebek tedavisine başlanan kadının deneme öncesi 39 yaşından gün almış olması durumunda, asistan üreme yöntemi tedavisine ait bedeller, tedaviye daha önce başlanmış olsa zeka Kurumca karşılanmaz.

Örnek; 08 Mart 1985 doğumlu kadının, tüp bebek tedavisi giderlerinin karşılanabilmesi için; 08 Mart 2008 tarihinden sonra, 08 Mart 2024 tarihinden önce tedavinin yapılmış olması gerekir.

Tüp bebek tedavisi işlem bedeli ve ödeme esasları

(1)- Tüp bebek tedavisi SUT eki ILAVE-9 Listesinde belirtilmiş fiyat esas alınarak ödenir. Fiyata; tüp bebek tedavisi zarfında yapılan ovulasyon indüksiyonu, oosit aspirasyonu, sperm-oosit hazırlanması ve inkübasyonu, embriyo transferi, ICSI (mikro enjeksiyon), invaziv sperm elde etme yöntemleri, tüp bebek işlemi öncesi kadın ve erkeğe yapılan muayene ve inceleme bedelleri ile kullanılan her türlü sarf malzemesi dahildir.

(2)- Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar katılım payından muaf değildir.

(3)- (10.2.1) numaralı maddede kayıtlı tüp bebek tedavilerinde her bir denemede, (10.2.2) numaralı maddede belirtilmiş tüp bebek tedavilerinde ise yalnızca birinci denemede maksimum bir yıla kadar embriyo freezing bedeli hem ödenir.

(4)- Kurumla sözleşmeli üremeye tezgâhtar çare merkezlerinde, tüp bebek zarfında yapılan her türlü tıbbi işlemin kaydının tutulması ve tutulan kayıtların denetleme esnasında ibrazı zorunludur. Bu kayıtların dürüst ve sağlıklı bir şekilde tutulması ve muhafazasında, merkez sorumlusu ve ruhsat (uyarlama belgesi) sahibi kişiler, ortak ve müteselsilen yükümlüdür.

Op. Dr. Turgay KARAKAYA kadar yazılmıştır.

Kaydet

Bir önceki yazımız olan Tüp Bebek tedavisinde Trofektoderm Biopsisi başlıklı makalemizde genetik tüp bebek yaptıranlar, pgt tüp bebek fiyatları ve preimplantasyon nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

pendik escort

hatay escort çanakkale escort bolu escort düzce escort erzincan escort tunceli escort, mardin escort Bayan Gazetesi